• s1

Czynności notarialne

  • testamenty (obejmujące: zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, podstawienia, wydziedziczenie, wyznaczające wykonawcę testamentu )
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu
  • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
  • umowy o dział spadku
  • umowy zbycia spadku
  • umowy zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku
  • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
  • akt poświadczenia dziedziczenia
  • protokół  dziedziczenia
  • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.