• s1

Czynności notarialne

  • majątkowe umowy małżeńskie (intercyzy)
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.