• s1

Czynności notarialne

  • umowy spółek osobowych, w tym: jawnej, komandytowej, partnerskiej
  • umowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  • statuty spółek komandytowo – akcyjnych, akcyjnych, spółek europejskich (SE)
  • protokoły Zgromadzeń Wspólników,
  • protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
  • protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych
  • poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
  • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów albo akcji w spółkach
  • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów albo akcji
  • oświadczenia o ustanowieniu fundacji

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.