• s1

Opłaty

Informacje dotyczące wysokości opłat oraz kosztów związanych z czynnościami notarialnymi udzielane są w Kancelarii osobiście jak również telefonicznie lub mailowo, w zależności od potrzeby Klienta.

Notariusz w zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej pobiera:

  • taksę notarialną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
  • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej na podstawie ustawy  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,

 

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.