• s1

Czynności notarialne

  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy
  • protesty czeku lub weksla
  • przyjęcie dokumentów, rzeczy lub kwot pieniężnych do depozytu
  • protokół stawiennictwa oraz niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie
  • poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
  • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
  • ugody pozasądowe
  • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne, w tym protokół z otwarcia  strony internetowej,
  • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.