• s1

Czynności notarialne

 • umowa sprzedaży nieruchomości
 • umowa darowizny nieruchomości
 • umowa sprzedaży, darowizna praw spółdzielczych
 • umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • umowa deweloperska
 • umowa dożywocia
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie służebności (osobistej, gruntowej, przesyłu)
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
 • umowy przedwstępne
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
 • oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • pełnomocnictwa obejmujące umocowania do dokonania wyżej opisanych czynności

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.